Работы автора: Веретельник О.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 64

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Анализ контактного взаимодействия поршня со стенками цилиндра ДВС
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ напряженно-деформированного состояния шейного отдела позвоночника при ортезировании различными видами ортезов
; ; ; ; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ напряженно-деформированного состояния шейного отдела позвоночника с использованием трех различных конструкций ортезов
; ; ; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз напружено-деформованого стану зміцнених елементів машин
; ; ; ; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз форми робочих поверхонь дискретно зміцнених деталей під дією навантаження
; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Влияние футеровочного слоя на напряженно-деформированное состояние паяных корпусов силовых гидроцилиндров
; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження механічних і біомеханічних систем з різними характеристиками матеріалів
; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження напружено-деформованого стану корпусів гідроциліндрів
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження напружено-деформованого стану ортезівшийного відділу хребта в середовищі ANSYS WORKBENCH
; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження напружено-деформованого стану різних конструкцій корпусів гідроциліндрів
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження напружено-деформованого стану шийного відділу хребта з ортезом
; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження напружено-деформованого стану шийного відділу хребта з ортезом нового типу
; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження різних конструкцій ортезів при ортезуванні шийного відділу хребта
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Експериментальне дослідження біомеханічної системи шийного відділу хребта з ортезом
; ; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Зношування, тертя та напружено-деформований стан зміцнених елементів машин
; ; ; ;    2015

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"