Работы автора: Марченко А.П.

100005 Магнітоелектрична форсунка / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100057 Датчик рівня рідини / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100058 Безконтактна система запалювання / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100271 Витратомір / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100272 Пристрій для визначення частоти обертів колінчастого вала та положення поршня двигуна відносно верхньої мертвої точки / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100847 Датчик ходу голки форсунки / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100852 Акселерометр / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100855 Пристрій для вимірювання концентрації газу / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100856 Тепловий парціальний витратомір / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100857 Газовий редуктор високого тиску / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100988 Датчик прискорень валу / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100998 Датчик детонацій / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101085 Пневматичний датчик прискорення / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101521 Датчик різниці тисків / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101534 Датчик обертального моменту / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101599 Індуктивний датчик тиску / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101600 Датчик ходу рейки паливного насоса високого тиску / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101619 Оксидний каталізатор для глибокого окиснення вуглеводнів та спосіб його отримання / , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2013.

101783 Спосіб вимірювання витрат рідини в трубопроводі / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101784 Пристрій для вимірювання концентрації газу / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101785 Стабілізатор перепаду тиску палива / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101786 Турбосиловий витратомір / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101787 Форсунка / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

101788 Датчик крутного моменту / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

102734 Гільза циліндра форсованого дизеля / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2013.

102753 Стабілізатор тиску палива / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

102837 Датчик вібрацій / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

102838 Електромагнітна форсунка / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

106710 Малогабаритний нагрівач проточного типу (МНПТ) / , , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

106838 Безконтактна система запалювання / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

106839 Датчик обертального моменту / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

106854 Датчик детонацій / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

106855 Датчик для вимірювання тиску палива під конусом голки / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

107436 Бетонна суміш для виготовлення тротуарної плитки та бруківки / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

109094 Датчик вібрацій / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

109095 Безконтактний вимірювач крутного моменту і частоти обертання вала / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2016.

21935 Пристрій для визначення витрати мастила на вигоряння в клапанному механізмі двигуна внутрішнього згоряння / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2007.

24565 Складений клапан двигуна внутрішнього згоряння / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2007.

30002 Клапанний вузол двигуна внутрішнього згоряння / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2008.

45971 Інгібітор корозії та солевідкладення / , , , , , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2009.

52653 Охолоджуваний клапанний вузол тепловозного дизеля / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

53261 Двотактний двигун внутрішнього згоряння / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2003.

55737 Спосіб дослідження теплового стану дослідної головки циліндрів дизеля з системою локального охолодження / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

58184 Спосіб роботи двигуна з іскровим запалюванням на режимі примусового холостого ходу / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2003.

70440 Конвертований багатопаливний дизельний двигун із запалюванням від іскри / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2004.

86361 Спосіб одержання метанолу / , , , , , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2009.

90-летие профессора А.А. Грунауэра / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Машинознавство і САПР №51 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-0775

94489 Спосіб приготування каталізатора горіння вуглеводневого палива для двигунів внутрішнього згоряння / , , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2011.

98984 Електрогідравлічна форсунка / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

99088 Датчик вібрацій / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

99326 Поршень двигуна внутрішнього згоряння / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

99838 Датчик тиску / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

Алюминиевые сплавы и альтернативные материалы для поршней / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №46 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-5459

Анализ и математическое моделирование и процесса сгорания водорода в четырехтактном одноцилиндровом двигателе с искровым воспламенением / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Анализ свойств и структуры чугуна для поршней высокофорсированных ДВС / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 0419-8719

Аналіз високочастотних коливань температури в поверхневому шарі поршня з теплоізолюючим покриттям / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 0419-8719

Визначення перспектив та напрямків модернізації танка Т-72: системи охолодження / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №43 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0066

Визуализация результатов моделирования струйного смесеобразования в форсированных дизелях / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2008.

Візуалізація результатів моделювання струменевого сумішоутворення у форсованих дизелях / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2008.

Влияние температуры стенок камеры сгорания на испарение и выгорание топлива в форсированных дизелях / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Влияние корундового слоя на рабочих поверхностях поршней на процесс сгорания в ДВС / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 0419-8719

Влияние регулирования турбокомпрессора с безлопаточным направляющим аппаратом на показатели дизеля 4ЧН 12/14 / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2005. ISSN 0419-8719

Влияние температуры стенок камеры сгорания на процессы испарения и выгорания топлива в дизеле / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Вплив водопаливної емульсії на робочий процес дизеля 4ЧН12/14 / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

Вплив температури стінок камери згоряння на процеси випаровування й вигоряння палива в дизелі / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Выбор и обоснование параметров топливного аккумулятора и топливного насоса высокого давления опытной системы типа common rail быстроходного дизеля / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №33 - Вестник НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 2079-0066

Выбор рациональных конструктивных параметров опытной топливной форсунки типа Соmmon Rail быстроходного дизеля / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 0419-8719

Генеральный конструктор / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 0419-8719

Генеральный конструктор подводных лодок (к 80-летию со дня рождения Н.И. Кваши) / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №47 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0066

Генеральный конструктор танковых двигателей (к 75-летию со дня рождения Н.К. Рязанцева) / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №20 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-0066

Двигуни внутрішнього згоряння. Т. 3 / , , // Навчальні посібники : Підручник № - Вид-во "Прапор", 2005. ISSN 966-7880-99-0

Двигуни внутрішнього згоряння. Т. 5 / , , , // Навчальні посібники : Підручник № - НТУ "ХПІ", 2014.

Двигуни внутрішнього згоряння. Т. 5 / , , , // Навчальні посібники : Підручник № - НТУ "ХПІ", 2014.

Двигуни внутрішнього згоряння: Т.1 / , , // Навчальні посібники : Підручник № - Харків, Прапор, 2004.

Двигуни внутрішнього згоряння: Т.2 / , , // Навчальні посібники : Підручник № - Харків, Прапор, 2004.

Двигуни внутрішнього згоряння: Т.5 / , , , // Навчальні посібники : Підручник № - Харків, Прапор, 2004.

Дизелестроение в Украине / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 0419-8719

Дослідження впливу матеріалу гільзи швидкохідного дизеля на її температурний стан / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 0419-8719

Дослідження і математичне моделювання робочих процесів в циліндрі двигуна з форкамерно-факельним запалюванням паливо-повітряної суміші / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2014.

Дослідження та математичне моделювання процесу згоряння в двигуні з форкамерно-факельним запалюванням 11ГД100М / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 0419-8719

Забезпечення номінальної потужності стаціонарного газового двигуна при використанні низькокалорійних газових палив / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 0419-8719

Знос паливних струменів в обємі камери згоряння тангенційним вихорем робочого тіла згідно удосконаленої математичної моделі / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0066

Изготовления отливок блока цилиндров для DAEWOO SENS с применением компьютерного моделирования в программе LVM Flow / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2008.

Історія кафедри ДВЗ НТУ "ХПІ" / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 0419-8719

К 125 летию ХПИ и 80 летию кафедры ДВС: исторические события и личности / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

К 85-летию кафедры двигателей внутреннего сгорания / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 0419-8719

К 85-летию кафедры двигателей внутреннего сгорания / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №43 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0066

Кафедра ДВС Харьковского политехнического: начало / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 0419-8719

Компьтерно-интегрированное моделирование литейных процессов в блоке цилиндров Daewoo Sens / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Машинознавство і САПР №2 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0775

Компьютерно-интегрированное моделирование литейных процессов в автомобильных поршнях на основе конструкторско – технологической методики проектирования деталей ДВС / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 0419-8719

Компьютерно-интегрированное ресурсное проектирование литых деталей ДВС / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Комп'ютерно-інтегроване ресурсне проектування литих деталей ДВЗ / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Лазерно-интерференционные технологии в современных системах разработки ДВС / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 0419-8719

Личность. Учений. Общественный деятель. Учитель / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 0419-8719

Математическая модель процесса сгорания топлива в дизельном двигателе / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 0419-8719

Математическое моделирование процессов в электрогидравлической форсунке системы CR в среде MATLAB/Simulink / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 0419-8719

Математичне моделювання холодного пуску дизельних двигунів зі збудженим повітряним зарядом / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №18 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-0066

Методика определения мест расположения дефектов в литых поршнях с использованием компьютерно – интегрированного проектирования / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Методика оцінки характеристик системи охолодження при модернізації силової установки танка Т-72 / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

Методика расчета движения и распределения топлива в камере сгорания дизелей со струйным смесеобразованием / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2005. ISSN 0419-8719

Методика согласования характеристик топливоподачи и камеры сгорания в дизелях со струйным смесеобразованием / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2005. ISSN 0419-8719

Минимизация канцерогенной опасности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 0419-8719

Моделирование температурного состояния поршня с низко теплопроводным поверхностным слоем / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Моделювання нестаціонарного високочастотного температурного стану поршня ДВЗ з теплоізольованою поверхнею камери згоряння / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 0419-8719

Моделювання прогріву паливної плівки на стінці камери згоряння дизеля з частково-динамічною теплоізоляцією поршня / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 0419-8719

Моделювання температурного стану поршня з низькотеплопровідним поверхневим шаром / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Моделювння температурного стану поршня ДВЗ з шаром нагару / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2013.

Модернизация технологии изготовления отливок блока цилиндров для Daewoo Sens / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Модернізація технології виготовлення виливків блоку циліндрів для Daewoo Sens / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Модернізація технології виготовлення виливків блоку циліндрів для DAEWOO SENS із застосуванням комп'ютерного моделювання в програмі LVM Flow / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2008.

Модульное конструкторско-технологическое проектирование чугунных поршней высокофорсированных дизельных ДВС / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 0419-8719

Наукові основи конструкторсько-технологічного проектування литих деталей поршнів і блок-картерів двз / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Научные методы компьютерно-интегрированного проектирования блок-картера двигателя DAEWOO SENS / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 0419-8719

Научные методы конструкторско-технологического проектирования литых деталей поршней и блок-картеров двс / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Научные методы модернизации технологии изготовления отливок блок-картера цилиндров DAEWOO SENS / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Машинознавство і САПР №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0775

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та науковий супровід розробок бронетанкобудівної галузі України / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

О целесообразности применения комбинированного управления приводами вспомогательных систем дизеля / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 0419-8719

Обґрунтування вибору моделі теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0066

Определение параметров структуры алюминиевого ЧВГ для поршней ДВС / , , // Міжнародні конференції : Литье: Промышленный инвестиционный форум. № - Запорожская торгово-промышленная палата, 2011.

Оптимізація параметрів форкамери стаціонарного газового двигуна при роботі на низькокалорійних газових паливах / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2015.

Оптимізація параметрів форкамери стаціонарного газового двигуна при роботі на низькокалорійних газових паливах / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 0419-8719

Особенности математического моделирования температурной волны в поршне двигателя внутреннего сгорания / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 0419-8719

Особенности процессов испарения и выгорания топлива в дизеле с турбулизирующими элементами камеры сгорания / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 0419-8719

Особенности рабочего процесса дизеля 4ЧН12/14 с повышенной температурой стенок камеры сгорания / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2005. ISSN 0419-8719

Особливості врахування теплообміну між робочим тілом, паливною плівкою та стінкою камери згоряння поршня ДВЗ / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - , 2012.

Особливості температурного стану стінки камери згоряння поршня з шаром теплоізоляції в зоні наявності паливної плівки / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 0419-8719

Оценка влияния корундового поверхностного слоя камеры сгорания поршня на ускорение предпламенной подготовки топлива / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Машинознавство і САПР №29 - Вестник НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 2079-0775

Оценка влияния режимных факторов на параметры температурного высокочастотного колебания в поверхностном корундовом слое поршня / , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Оценка выброса твердых частиц с отработавшими газами автотракторного дизеля / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 0419-8719

Оценка термической выносливости материалов поршней ДВС / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Оценка эффективности различных способов внутреннего регулирования турбины ТКР автотракторного дизеля / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 0419-8719

Оцінка впливу режимних факторів на параметри температурної високочастотної хвилі в поверхневому корундовому шарі поршня / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2010.

Оцінка впливу частково-динамічної теплоізоляції поверхні камери згоряння на рівень ресурсної міцності поршня / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2015.

Оцінка температурного стану стінки камери згоряння поршня з шаром нагару / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 0419-8719

Підвищення економічності бензинового двигуна на різних режимах роботи при застосуванні частково-динамічної теплоізоляції поршнів / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0066

Повышение ресурса тепловозных дизелей применением гальвано-плазменной обработки рабочих поверхностей поршней / , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 0419-8719

Получение корундоэлектрета при гальваноплазменной обработке деталей из алюминиевых сплавов / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 0419-8719

Применение комбинированных технологий упрочнения трущихся поверхностей двигателей внутреннего сгорания и численное моделирование их контактного взаимодействия / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Механика и машиностроение №1 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7766

Проблемы создания отечественного дизеля с аккумуляторной топливной аппаратурой / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 0419-8719

Проблемы экологизации двигателей внутреннего сгорания / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2005. ISSN 0419-8719

Программное обеспечение автоматизированного комплекса для исследований двигателя внутреннего сгорания / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інформатика і моделювання №46 - Вестник НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 2079-0031

Программное обеспечение автоматизированного комплекса для исследований двигателя внутреннего сгорания / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інформатика і моделювання №46 - Вестник НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 2079-0031

Профессору А.А. Грунауэру 90 лет ! / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Математичне моделювання в техніці та технологіях №42 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2222-0631

Распределение мгновенных тепловых потоков и температур в поверхностном слое тепло изолируемого поршня ДВС / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 0419-8719

Расчетно-экспериментальные исследования по оценке влияния подогрева альтернативных топлив на показатели работы дизеля / , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2005. ISSN 0419-8719

Реальные перспективы использования чугуна с вермикулярным графитом для поршней высокофорсированных ДВС / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Регулирование турбины ТКР с БНА: эффективность, надежность, низкая себестоимость / , , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Результати ідентифікації робочого процесу двигуна з поршнями з корундовим шаром / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2010.

Результаты исследований рабочего процесса и токсичности дизеля, работающего на топливах растительного происхождения / , , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2003. ISSN 0419-8719

Розробка алгоритму керування системою охолодження транспортного дизеля типу 5ДН 12/12x2 / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження № - НТУ "ХПИ", 2018.

Снижение расхода топлива дизеля типа 5ТДФ путем регулирования системы охлаждения / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2015.

Создание технологии компьютерно-интегрированного проектирования литых поршней / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №21 - Інформатика і моделювання № - НТУ "ХПИ", 2016.

Сравнительная оценка эффективности применения растительных топлив в дизельном двигателе / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 0419-8719

Становление и развитие кафедры ДВС ХПИ / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 0419-8719

Тенденции развития форсунок аккумуляторных топливных систем типа Common Rail / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2005. ISSN 0419-8719

Тепловая энергетика, ДВС и глобальное потепления климата / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 0419-8719

Тепловое состояние деталей камеры сгорания дизеля при работе не этиловом эфире рапсового масла / , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 0419-8719

Термодинамическая оценка резервов повышения КПД двигателей внутреннего сгорания / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 0419-8719

Токсичность отработавших газов дизеля при использовании топлив растительного происхождения / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2002. ISSN 0419-8719

У истоков специальности двс в национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

У истоков чтения лекций и создания научной школы по двигателестроению в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» / , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 0419-8719

Удосконалення врахування впливу тангенційного вихоря робочого тіла на розвиток паливного струменя / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2014.

Удосконалення математичної моделі випаровування паливної плівки зі стінки камери згоряння дизеля / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Математичне моделювання в техніці та технологіях №42 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2222-0631

Улучшение технико-экономических показателей транспортного дизеля путем регулирования турбокомпрессора с безлопаточным направляющим аппаратом / , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2004. ISSN 0419-8719

Экспериментальные исследования рабочего процесса в камере сгорания ДВС с теплоизолированным поршнем / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 0419-8719

Эффективные показатели модернизированного тепловозного дизеля в процесседлительной эксплуатации / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-0066© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"