Работы автора: Осетров О.О.

100271 Витратомір / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

102752 Витратомір / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

103326 Датчик вібрацій / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

84032 Спосіб роботи двигуна внутрішньго згоряння / , , , // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2008.

Аналіз життєвих циклів синтетичних палив / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2013.

Аналіз можливості використання синтетичного газового палива в стаціонарному двигуні 11ГД100М / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 0419-8719

Вплив параметрів і налаштувань транспортного засобу на середньоексплуатаційну витрату палива двигуном внутрішнього згоряння / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2018.

Дизельний двигун, що працює на ріпаковій олії / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2011.

Дослідження і математичне моделювання робочих процесів в циліндрі двигуна з форкамерно-факельним запалюванням паливо-повітряної суміші / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2014.

Дослідження робочого процесу і динаміки кривошипношатунного механізму стаціонарного двигуна 11ГД100М із системою відключення циклів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2017.

Дослідження та математичне моделювання процесу згоряння в двигуні з форкамерно-факельним запалюванням 11ГД100М / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 0419-8719

Експериментальне дослідження механічних втрат в двигуні автомобіля ВАЗ-21081 / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2017.

Експериментальне дослідження робочого процесу малолітражного двигуна внутрішнього згоряння / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2018.

Забезпечення номінальної потужності стаціонарного газового двигуна при використанні низькокалорійних газових палив / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 0419-8719

Конвертація автомобільного двигуна для використання генераторного газу / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2015.

Конвертація двигуна 11ГД100М для роботи на синтез-газі / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2013.

Конвертація двигуна гд100м для роботи на синтетичному газовому паливі, що отримано газифікацією вугілля / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - , 2012.

Конвертація дизелів для роботи на рослинних оліях / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2010.

Конвертація стаціонарного двигуна ГД100М для роботи на синтез-газі / , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2012.

Методичні вказівки до лабораторних робіт №1, 2 «Розробка найпростішої програми мовою Паскаль» з дисципліни «Інформатика» / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - , 2007.

Моделювання високочастотного температурного стану поршня тепловозного дизеля типу Д100 при його модернізації / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

Обґрунтування вибору моделі теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Транспортне машинобудування №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0066

Обгрунтування вибору параметрів газової апаратури двигуна 11ГД100М при роботі на синтетичному газовому паливі / , // Студентські конференції : Наукові проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2013.

Оптимізація параметрів форкамери стаціонарного газового двигуна при роботі на низькокалорійних газових паливах / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2015.

Оптимізація параметрів форкамери стаціонарного газового двигуна при роботі на низькокалорійних газових паливах / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 0419-8719

Оптимізація фаз газорозподілу автомобільного газового двигуна / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2013.

Оцінка показників двигуна за європейським випробувальним циклом / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

Покращення техніко-економічних показників стаціонарного газового двигуна на режимах часткових навантажень / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування № - НТУ "ХПИ", 2016.

Поліпшення техніко-економічних показників дизеля 4ЧН 12/14, що працює на біопаливах / // Автореферати : Кандидатські - Видавництво ХНАДУ, 2005.

Проблеми та перспективи використання дизельних рослинних палив в Україні / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2009.

Розрахунково-експериментальний метод побудови алгоритму відключення циліндрів стаціонарного дизель-генератора / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2018.

Теплофізичні властивості продуктів згоряння альтернативних палив / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2011.

Теплофізичні властивості продуктів згоряння альтернативних палив / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - НТУ "ХПИ", 2011.

Хімічний реактор стиснення для отримання синтетичного газового палива на базі двигуна внутрішнього згоряння / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування - , 2012.© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"