Міжнародна наукова конференція MicroCAD
ТЕМЫ В КОЛЛЕКЦИИ:
   Секцiя №1 - Інформаційні та управляючі системи (477)
   Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах (741)
   Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні (966)
   Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування (1266)
   Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження (903)
   Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології (800)
   Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях (581)
   Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні (725)
   Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії (756)
   Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології (666)
   Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології (541)
   Секція №11a - Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки пальних копалин (151)
   Секція №12 - Удосконалення технології органічних речовин (550)
   Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології (442)
   Секція №13a - Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині (30)
   Секція №14 - Сучасні технології в освіті (354)
   Секція №14a - Економіка, менеджмент та міжнародний бізнес (242)
   Секція №15 - Застосування коп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині (538)
   Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті (1552)
   Секція №16а - Менеджмент та апарати природоохоронних технологій (51)
   Секція №17 - Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера (232)
   Секція №18 - Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів (356)
   Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук (519)
   Секція №20 - Управління соціальними системами і підготовка кадрів (526)
   Секція №21 - Інформатика і моделювання (904)
   Секція №22 - Електромагнітна стійкість (670)
   Секція №23 - Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості та народному господарстві (1309)
   Секція №24 - Інформаційні технології та математичні методи (311)
   Секція №25 - Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні (311)
   Секція №26 - Страховий фонд документації актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації (165)
   Секція №27 - Математичні моделі і інформаційні технології в економіці (117)
   Секція №28 - Комп’ютерний моніторинг і логістика (117)
   Секція №29 - Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток (51)

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 17 920

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
„Українізація” системи вищої освіти поч. 20-х – 30-х рр.в сучасній історіографії
   2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
«Soft management» в контексті сучасних управлінських стратегій
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
«Total site» інтеграція коксохімічного заводу
;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
«Комунікативна компетентність» та «комунікативна компетенція» як базові складові підготовки перекладачів у технічному ВНЗ
   2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
«Неізоціанатні» полігідроксиуретани з сировинної бази рослинного походження
; ; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
«Преподаватель - студент» формы общения
; ; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
«Украинский проект»: от иллюзий к реальности
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
0формализация моделирования процессов формообразования деталей на основе обобщенных моделей огибающих инструментальных поверхностей
   2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
125 лет асинхронному двигателю с короткозамкнутым ротором: итоги и перспективы
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
3D – моделирование серийной сборки сложных машиностроительных изделий
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
3D modelling of individual dental implants
; ; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
3D моделирование течения жидрости в проточной части лопастных гидравлических машин
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
5-аміно-3-піразол в синтезі нових гетероциклічних систем
; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
A calculation of physical and chemical properties of system is nitric acid – orthophosphotic acid - calcium nitrate –ammonium hydroxide
; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
A concept of intellectual person and intellectual is in social sciences
   2009

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"