Международная научная конференция MicroCAD
ТЕМЫ В КОЛЛЕКЦИИ:
   Секцiя №1 - Інформаційні та управляючі системи (444)
   Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах (701)
   Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні (898)
   Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування (1194)
   Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження (856)
   Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології (754)
   Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях (548)
   Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні (673)
   Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії (694)
   Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології (605)
   Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології (541)
   Секція №12 - Удосконалення технології органічних речовин (550)
   Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології (442)
   Секція №14 - Сучасні технології в освіті (327)
   Секція №15 - Застосування коп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині (538)
   Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті (1552)
   Секція №17 - Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера (221)
   Секція №18 - Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів (356)
   Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук (459)
   Секція №20 - Управління соціальними системами і підготовка кадрів (491)
   Секція №21 - Інформатика і моделювання (844)
   Секція №22 - Електромагнітна стійкість (628)
   Секція №23 - Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості та народному господарстві (1309)
   Секція №24 - Інформаційні технології та математичні методи (311)
   Секція №25 - Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні (280)
   Секція №26 - Страховий фонд документації актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації (152)
   Секція №27 - Математичні моделі і інформаційні технології в економіці (117)
   Секція №28 - Комп’ютерний моніторинг і логістика (108)
   Секція №29 - Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток (23)

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 16 616

Международная научная конференция MicroCAD »
„Українізація” системи вищої освіти поч. 20-х – 30-х рр.в сучасній історіографії
   2011
Международная научная конференция MicroCAD »
«Total site» інтеграція коксохімічного заводу
;    2013
Международная научная конференция MicroCAD »
«Комунікативна компетентність» та «комунікативна компетенція» як базові складові підготовки перекладачів у технічному ВНЗ
   2010
Международная научная конференция MicroCAD »
«Неізоціанатні» полігідроксиуретани з сировинної бази рослинного походження
; ; ;    2013
Международная научная конференция MicroCAD »
«Преподаватель - студент» формы общения
; ; ;    2011
Международная научная конференция MicroCAD »
«Украинский проект»: от иллюзий к реальности
   2012
Международная научная конференция MicroCAD »
0формализация моделирования процессов формообразования деталей на основе обобщенных моделей огибающих инструментальных поверхностей
   2017
Международная научная конференция MicroCAD »
125 лет асинхронному двигателю с короткозамкнутым ротором: итоги и перспективы
;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
3D modelling of individual dental implants
; ; ; ;    2010
Международная научная конференция MicroCAD »
3D моделирование течения жидрости в проточной части лопастных гидравлических машин
;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
5-аміно-3-піразол в синтезі нових гетероциклічних систем
; ;    2012
Международная научная конференция MicroCAD »
A calculation of physical and chemical properties of system is nitric acid – orthophosphotic acid - calcium nitrate –ammonium hydroxide
; ; ;    2008
Международная научная конференция MicroCAD »
A concept of intellectual person and intellectual is in social sciences
   2009
Международная научная конференция MicroCAD »
A conceptual model of interactive educational system for universities
;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
A design of investment activity is on enterprises of chemical industry
   2008

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"