Монографії

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 15

Монографії »
Quantum Mechanics, Commom Sense and Philosophical Problems
; ;    2003
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ V. Економічні дослідження системи державного регулювання виробничо – підприємницької діяльності.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ VІ. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ VІІ. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ VІІІ. Проблеми управління розвитком соціально-економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ І. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу, національна та світова практика.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІV. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІІ. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІІІ. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження поточних та перспективних тенденцій розвитку національної та світової економіки.
   2012
Монографії »
Дослідження та оптимізація економічних процесів. Розділ ІХ. Сучасні системи економічної, інформаційної та фінансової безпеки в умовах глобалізації.
   2012
Монографії »
Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці
;    2007
Монографії »
Соціальне пізнання
   2014
Монографії »
Статистическая теория производственных систем
   2007
Монографії »
Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці. Частина 2.
   2008
Монографії »
Теория предприятия: устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок
; ;    2003

 


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"