Просмотр по кафедрам
   Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу (10)
   Автоматизовані електромеханічні системи (1)
   Автоматика та управління в технічних системах (16)
   Автомобіле- і тракторобудування (22)
   Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя (33)
   Видобування нафти, газу та конденсату (14)
   Вища математика (7)
   Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка (16)
   Гідравлічні машини (46)
   Гуманітарні науки (38)
   Двигуни внутрішнього згоряння (10)
   Деталi машин та мехатронні системи (13)
   Ділова іноземна мова та переклад (7)
   Економіка та маркетинг (12)
   Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент (4)
   Економічний аналіз і облік (1149)
   Електричний транспорт та тепловозобудування (2)
   Електричні апарати (7)
   Електричні машини (36)
   Електричні станції (1)
   Загальна економічна теорія (27)
   Загальна електротехніка (19)
   Загальна та неорганічна хімія (5)
   Зварювання (3)
   Інженерна електрофізика (2)
   Іноземна мова (14)
   Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка (55)
   Інтегровані технології, процеси та апарати (251)
   Інтелектуальнi комп'ютернi системи (155)
   Інформатика та інтелектуальна власність (4)
   Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова (34)
   Інформаційно-вимірювальні технології і системи (43)
   Комп’ютерна математика і аналіз даних (11)
   Комп’ютерне моделювання процесів та систем (17)
   Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики (4)
   Ливарне виробництво (1261)
   Матеріалознавство (3)
   Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин (42)
   Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів (33)
   Міжкультурна комунікація та іноземна мова (83)
   Міжнародний бізнес та фінанси (123)
   Обробка металів тиском (1)
   Обчислювальна техніка та програмування (34)
   Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття (2)
   Охорона праці і навколишнього середовища (549)
   Парогенераторобудування (26)
   Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна (10)
   Передача електричної енергії (1)
   Підйомно-транспортні машини і обладнання (5)
   Право (9)
   Прикладна математика (61)
   Природничі науки (19)
   Проблемна лабораторія дистанційного навчання (247)
   Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В. (9)
   Радіоелектроніка (41)
   Розподілені інформаційні системи і хмарні технології (112)
   Системи інформації (21)
   Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології (2)
   Соціологія та політологія (29)
   Стратегічне управління (43)
   Теоретична механіка (28)
   Теоретичні основи електротехніки (30)
   Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин (124)
   Теплотехніка та енергоефективні технологiї (28)
   Технічна електрохімія (10)
   Технічна кріофізика (134)
   Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей (395)
   Технологія машинобудування та металорізальні верстати (15)
   Технологія переробки нафти, газу та твердого палива (1)
   Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів (18)
   Турбінобудування (110)
   Українознавство, культурологія та історія науки (68)
   Українська, росiйська мова і прикладна лiнгвiстика (20)
   Фізика металів і напівпровідників (136)
   Фізика (98)
   Фізична хімія (13)
   Фізичне виховання (5)
   Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики (67)
   Філософія (30)
   Хімічна техніка та промислова екологiя (61)
   Ливарне виробництво (1261)
   Економічний аналіз і облік (1149)
   Охорона праці і навколишнього середовища (549)
   Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей (395)
   Інтегровані технології, процеси та апарати (251)
   Проблемна лабораторія дистанційного навчання (247)
   Інтелектуальнi комп'ютернi системи (155)
   Фізика металів і напівпровідників (136)
   Технічна кріофізика (134)
   Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин (124)
   Міжнародний бізнес та фінанси (123)
   Розподілені інформаційні системи і хмарні технології (112)
   Турбінобудування (110)
   Фізика (98)
   Міжкультурна комунікація та іноземна мова (83)
   Українознавство, культурологія та історія науки (68)
   Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики (67)
   Прикладна математика (61)
   Хімічна техніка та промислова екологiя (61)
   Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка (55)
   Гідравлічні машини (46)
   Інформаційно-вимірювальні технології і системи (43)
   Стратегічне управління (43)
   Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин (42)
   Радіоелектроніка (41)
   Гуманітарні науки (38)
   Електричні машини (36)
   Обчислювальна техніка та програмування (34)
   Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова (34)
   Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів (33)
   Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя (33)
   Теоретичні основи електротехніки (30)
   Філософія (30)
   Соціологія та політологія (29)
   Теплотехніка та енергоефективні технологiї (28)
   Теоретична механіка (28)
   Загальна економічна теорія (27)
   Парогенераторобудування (26)
   Автомобіле- і тракторобудування (22)
   Системи інформації (21)
   Українська, росiйська мова і прикладна лiнгвiстика (20)
   Природничі науки (19)
   Загальна електротехніка (19)
   Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів (18)
   Комп’ютерне моделювання процесів та систем (17)
   Автоматика та управління в технічних системах (16)
   Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка (16)
   Технологія машинобудування та металорізальні верстати (15)
   Видобування нафти, газу та конденсату (14)
   Іноземна мова (14)
   Деталi машин та мехатронні системи (13)
   Фізична хімія (13)
   Економіка та маркетинг (12)
   Комп’ютерна математика і аналіз даних (11)
   Двигуни внутрішнього згоряння (10)
   Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу (10)
   Технічна електрохімія (10)
   Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна (10)
   Право (9)
   Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В. (9)
   Вища математика (7)
   Ділова іноземна мова та переклад (7)
   Електричні апарати (7)
   Загальна та неорганічна хімія (5)
   Підйомно-транспортні машини і обладнання (5)
   Фізичне виховання (5)
   Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики (4)
   Інформатика та інтелектуальна власність (4)
   Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент (4)
   Матеріалознавство (3)
   Зварювання (3)
   Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології (2)
   Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття (2)
   Інженерна електрофізика (2)
   Електричний транспорт та тепловозобудування (2)
   Електричні станції (1)
   Автоматизовані електромеханічні системи (1)
   Обробка металів тиском (1)
   Передача електричної енергії (1)
   Технологія переробки нафти, газу та твердого палива (1)

© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"