Просмотр информации о документе
Название:
81159 Спосіб службового гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією
Коллекция:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
25.02.2014
Сводная информация по документу:
Самородов, В.Б. 81159 Спосіб службового гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією [Текст] / Самородов В.Б., Бондаренко А.І., Єпіфанов В.В. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Спосіб службового гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією складається з натиснення на педаль гальма, при кінематичному відриві трансмісії від двигуна внутрішнього згоряння, регулювання гідромотора, шляхом збільшення його робочого об'єму від деякого значення до максимального, з регулюванням, після досягнення гідромотором максимального об'єму, гідронасосу, шляхом зменшення його робочого об'єму від максимального до нульового. Відбувається автоматичне регулювання робочого об'єму гідромотору від деякого значення до максимального, після досягнення якого здійснюється автоматичне регулювання гідронасосу, шляхом зменшення його робочого об'єму від максимального до нульового, в разі повної зупинки транспортного засобу, або зменшення робочого об'єму гідронасосу до деякого значення, відповідного кутовій швидкості руху коліс транспортного засобу в процесі гальмування.

Способ служебного торможения транспортного средства с гидрообъемно-механической трансмиссией состоит из нажатия на педаль тормоза, при кинематическом отрыве трансмиссии от двигателя внутреннего сгорания, регулирования гидромотора, путем увеличения его рабочего объема от некоторого значения до максимального, с регулировкой, после достижения гидромотором максимального объема, гидронасоса, уменьшение его рабочего объема от максимального до нулевого. Происходит автоматическое регулирование рабочего объема гидромотора от некоторого значения до максимального, по достижении которого осуществляется автоматическое регулирование гидронасоса, уменьшение его рабочего объема от максимального до нулевого, в случае полной остановки транспортного средства, или уменьшение рабочего объема гидронасоса до некоторого значения, соответствующего угловой скорости движения колес транспортного средства в процессе торможения.

A method of service braking a vehicle with a hydraulic displacement transmission consists of pressing a brake pedal, at kinematic separation of a transmission from an internal combustion engine, a hydraulic motor control by increasing its displacement from some value to the maximum, with adjustment, after reaching by the hydraulic motor of maximum value, of a hydraulic pump, reduction of its working volume from maximum to zero. Then automatic adjustment of displacement of the hydraulic motor is carried out from some value to maximum value, upon reaching which automatic adjustment of the hydraulic pump is performed, reducing its displacement from maximum to zero, and in the case of stopping the vehicle or reduction of the displacement of hydraulic pump to a value corresponding to the angular velocity of the wheels of vehicle during braking.


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"